Het slagen van dit voor Hengelo zo unieke woonproject is mede mogelijk gemaakt door:

Voor informatie, adviezen, goodwill, ruimhartige materiële en financiële ondersteuning
en voor de vele helpende handen willen wij hen van harte bedanken.

En alle hier niet genoemde mensen, die door ons project te steunen op wat voor manier dan ook, een minstens zo waardevolle bijdrage hebben geleverd...
namens bewoners en bestuur heel hartelijk dank!

Fondsenwerving, subsidies en sponsoring zijn tot stand gekomen in samenwerking met PNO Consultants Hengelo.