Het bestuur van de Stichting HasselerBorgh bestaat uit:

Astrid Baumannsecretaris
Vincent Geertspenningmeester
Carla Jerusalembestuurslid
Mascha Stassebestuurslid

De Stichting HasselerBorgh is per 1 januari 2012 erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Mede-oprichter, initiatiefnemer en voormalig voorzitter René van Eijken is helaas op 28 november 2011 overleden.

Met dank aan Jeroen Heijstek, juridisch adviseur vanaf 2005 en voorzitter (2012 - 2018)